Báo sửa điện
Hỗ trợ 24/7 với số hotline: 1900 54 54 54
Tư vấn hồ sơ thủ tục

Tư vấn hồ sơ thủ tục

Quy trình cấp điện Trung áp
Quy trình cấp điện trung áp EVNHCMC
Thủ tục cấp điện – Chưa bao giờ đơn giản đến thế
Quy trình cấp điện cho khách hàng hiện nay được ngành điện tinh giản, giúp rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục để tạo thuận lợi...
Làm sao để không phải “gánh nợ” tiền điện của chủ nhà cũ khi mua nhà mới
Tại TP.HCM xảy ra không ít trường hợp khách hàng mua nhà mà chủ cũ còn nợ tiền sử dụng điện, khách hàng phải “gánh” luôn tiền...
THỦ TỤC GIA HẠN, THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Khách hàng đã có điện kế sử dụng, nhưng nay muốn thanh lý hợp đồng; hoặc khách hàng đã có điện kế đang ký hợp đồng ngắn...
THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Những thông tin nào khách hàng có thể thay đổi: số nhà, tên đường, khách hàng, điện số điện thoại, mã số thuế, CMND, số hộ khẩu…...
GIÁ BÁN ĐIỆN THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
Giá bán điện phải áp dụng theo đúng đối tượng và mục đích sử dụng điện theo quy định” Trích Thông tư 16/2014/TT BCT của...
ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC GIÁ RẺ
Việc đăng ký định mức điện, nước sẽ giúp người lao động được hưởng giá đúng quy định, tiết kiệm được một phần chi phí hằng tháng
DI DỜI ĐIỆN KẾ
Tại địa điềm yêu cầu đã có điện kế, khách hàng có nhu cầu di dời điện kế.