Báo sửa điện
Hỗ trợ 24/7 với số hotline: 1900 54 54 54
Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

- Sản xuất, phân phối và kinh doanh điện năng.

- Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp các thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc các công trình lưới điện đền cấp điện áp 110kV và các công trình lưới điện trên 220kV có tính chất phân phối. Dịch vụ cung cấp thông tin tính toán trị số relay. Dịch vụ thu tiền đỗ xe. Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông nội bộ.

- Sửa chữa thiết bị điện.

- Sản xuất vật tư, thiết bị điện.

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (kinh doanh tổ chức hội nghị, hội thảo).

- Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị ngành điện, thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin.

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển. Lọc, thử nghiệm dầu cách điện. Vận hành máy phát điện, thiết bị điện. Cải tạo nâng cấp điện áp máy biến thế. Bảo trì máy phát điện.

- Hoạt động tư vấn kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

- Lắp đặt hệ thống điện.

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành. Đào tạo về lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

- Kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản.

- Dịch vụ quảng cáo thương mại.

- Dịch vụ vận tải đường bộ.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi, ô tô).

- Cho thuê xe có động cơ.

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

- Lập trình máy vi tính.

- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

- Thiết lập trang tin điện tử tổng hợp.

- Cho thuê văn phòng, cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng điện lực.

- Hoạt động trụ sở văn phòng.

- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, thuế).

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác.

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện.

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực khác.

- Dịch vụ tư vấn về phát triển khách hàng sử dụng điện, đánh giá sự hài lòng của khách hàng; cung cấp thông tin về điện cho khách hàng.