Báo sửa điện
Hỗ trợ 24/7 với số hotline: 1900 54 54 54
Đơn vị thành viên

Đơn vị thành viên

Bộ máy tổ chức của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh gồm các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc:

Các Ban chức năng:

1. Văn phòng Tổng công ty. 10. Ban An toàn.
2. Ban Kế hoạch. 11. Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin.
3. Ban Kỹ thuật. 12. Ban Truyền thông.
4. Ban Kinh doanh. 13. Ban Pháp chế.
5. Ban Tổ chức và Nhân sự. 14. Ban kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính.
6. Ban Tài chính Kế toán. 15. Ban Tổng hợp.
7. Ban Kiểm tra và Thanh tra. 16. Ban Quản lý Đấu thầu.
9. Ban Quản lý Đầu tư.

Khối đoàn thể:

1. Đảng Ủy.

2. Công Đoàn.

3. Đoàn Thanh Niên.

Các Công ty Điện lực trực thuộc:

1. Công ty Điện Lực Sài Gòn. 9. Công ty Điện Lực Hóc Môn.
2. Công ty Điện Lực Phú Thọ. 10. Công ty Điện Lực Củ Chi.
3. Công ty Điện Lực Chợ Lớn. 11. Công ty Điện Lực Thủ Đức.
4. Công ty Điện Lực Gia Định. 12. Công ty Điện Lực Duyên Hải.
5. Công ty Điện Lực Gò Vấp. 13. Công ty Điện Lực Tân Bình.
6. Công ty Điện Lực Tân Thuận. 14. Công ty Điện Lực Bình Chánh.
7. Công ty Điện Lực Bình Phú. 15. Công ty Điện Lực An Phú Đông.
8. Công ty Điện Lực Tân Phú.

Ban Quản lý:

1. Ban Quản lý Dự án Lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ban Quản lý Dự án Lưới điện phân phối Thành phố Hồ Chí Minh

Các Công ty thành viên:

1. Công ty Lưới điện cao thế Thành phố Hồ Chí Minh

2. Công ty Dịch vụ Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Các Trung Tâm:

1. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Thành phố hồ Chí Minh.

2. Trung tâm Chăm sóc khách hàng.