Báo sửa điện
Hỗ trợ 24/7 với số hotline: 1900 54 54 54
Giao dịch trực tuyến
Báo sửa điện
  • 01
    Nhập thông tin
  • 02
    Xác nhận yêu cầu
  • 03
    Hoàn tất yêu cầu

Báo sửa điện

Thời gian gửi yêu cầu
13/07/2024
1. Nhập thông tin người yêu cầu
Vui lòng điền thông tin
Vui lòng điền thông tin
Vui lòng điền thông tin
+84
Vui lòng điền thông tin
Vui lòng điền thông tin
2. Thông tin mất điện
Vui lòng chọn quận/huyện
Vui lòng chọn phường/xã
Vui lòng điền thông tin
Vui lòng điền thông tin