Báo sửa điện
Hỗ trợ 24/7 với số hotline: 1900 54 54 54
Ký hợp đồng điện tử
Ký hợp đồng điện tử
Vui lòng điền thông tin
Danh sách hợp đồng
STT Tên hồ sơ Tình trạng ký Trạng thái hồ sơ Xem
Vui lòng nhập thông tin mã giao dịch và bấm "Tìm hợp đồng"
Công cụ ký số EVNSigner
EVNSigner là phần mềm do EVN phát triển nhằm hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp thực hiện ký hợp đồng điện tử bằng USB Token.
Bấm vào đây để tải EVNSigner