Những con số quan tâm:
2.179 triệu kwh là sản lượng điện tiêu thụ trong tháng 9 tại TPHCM, tăng 4,64% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm 2019, số lần mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIFI) là 0,64 lần, thời gian mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIDI) là 47,49 phút. 
Ngày 16/9/2019 đã đóng điện Nhánh rẽ TBA 110kV cấp điện cho KCN Đông Nam (Củ Chi), trong đó có nhà máy First Solar, dự án FDI trọng điểm của Thành phố.

SỰ KIỆN SẮP TỚI