Những con số quan tâm:
Tháng 03/2019, sản lượng điện thương phẩm đạt 1,935 tỷ kWh, lũy kế từ đầu năm đạt 5,825 tỷ kWh, tăng 8,59% so với cùng kỳ năm 2018. Điện tiết kiệm quý 1 đạt 110,65 triệu kWh. 99,75% yêu cầu dịch vụ được giải quyết trực tuyến. Đã có thêm 365 khách hàng lắp đặt điện mặt trời có đấu nối vào lưới điện do Tổng công ty quản lý với tổng công suất là 5,34 MWp. Có 269.143 khách hàng cài đặt, sử dụng ứng dụng EVNHCMC_CSKH trên thiết bị di động.

SỰ KIỆN SẮP TỚI