Những con số quan tâm:
Trong tuần qua từ ngày 20/11/2020 đến 26/11/2020, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã cung cấp cho Thành phố 533 triệu kWh, với sản lượng bình quân ngày đạt 76,2 triệu kWh và công suất cao nhất là 4.054 MW.

SỰ KIỆN SẮP TỚI