Những con số quan tâm:

Năm 2018, sản lượng điện thương phẩm đạt 24,439 tỷ kWh, điện tiết kiệm đạt 400,51 triệu kWh. Tổng công ty duy trì giải quyết cho 1.564.783 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở sử dụng đúng giá quy định. 97,98% yêu cầu dịch vụ được giải quyết trực tuyến.  Đã có 906 khách hàng lắp đặt điện mặt trời có đấu nối vào lưới điện do Tổng công ty quản lý với tổng công suất là 10,38 MWp. Có 232.645 khách hàng tham gia sử dụng App EVNHCMC_CSKH

SỰ KIỆN SẮP TỚI