Những con số quan tâm:
Trong tuần qua từ ngày 13/11/2020 đến 19/11/2020, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã cung cấp cho Thành phố 530 triệu kWh, với sản lượng bình quân ngày đạt 75,8 triệu kWh và công suất cao nhất là 4.039 MW

SỰ KIỆN SẮP TỚI