Những con số quan tâm tháng 8:

Sản lượng điện thương phẩm tháng 8 đạt 2.197,87triệu kWhLũy kế 8 tháng năm 2020 đạt 16.998,20triệu kWh. Sản lượng điện tiết kiệm trong tháng đạt 49,21 triệu kWh. Lũy kế 8 tháng năm 2020 đạt 388,9 triệu kWh, chiếm 2,29% điện thương phẩm. Số lượng khách hàng sử dụng điện đến cuối tháng 8 đạt 2.581.001 khách hàng, tăng 1,57% so với cuối năm 2019. Có 3.967 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà với tổng công suất là 65,77 Mwp.

SỰ KIỆN SẮP TỚI