Những con số quan tâm:

Tháng 4/2019,  2,42 tỷ kWh là sản lượng điện cung cấp cho TPHCM, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. 2.474.642 là tổng số khách hàng trên địa bàn thành phố, tăng 44.884 khách hàng so với cuối năm 2018. 1.605 là số khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà (tính đến ngày 10/5/2019) với tổng công suất là 19,4 MWp. 332.284 là số khách hàng đăng ký sử dụng ứng dụng EVNHCMC CSKH, chiếm tỷ lệ 13,52% trên tổng số khách hàng.

SỰ KIỆN SẮP TỚI