Những con số quan tâm:
Trong tuần qua từ ngày 09/10/2020 đến 15/10/2020, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã cung cấp cho Thành phố 484 triệu kWh, với sản lượng bình quân ngày đạt 69,1 triệu kWh và công suất cao nhất là 3.672 MW.


SỰ KIỆN SẮP TỚI