Dịch vụ khách hàng

3/. Kết quả các kênh đánh giá khác qua chương trình khách hàng bí mật, ứng dụng chăm sóc khách hàng, gọi ra tham vấn.

Ngày đăng: 10/08/2021

Với phương châm “khách hàng là thượng đế” cũng như thoả mãn nhu cầu của khách hàng sử dụng điện với chất lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng hoàn hảo, EVNHCMC duy trì tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng hàng năm, nhằm phổ biến đến khách hàng tình hình cung cấp điện, các dịch vụ về điện EVNHCMC đang triển khai, qua đó, tiếp thu và lắng nghe ý kiến khách hàng để cải tiến, hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Cụ thể, ngành điện phối hợp với thành phố và các quận huyện tổ chức hội nghị khách hàng, tổ chức chăm sóc khách hàng lớn, khách hàng thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp, khách hàng thuộc đối tượng ưu tiên...

EVNHCMC cũng chủ động tổ chức đánh giá sự hài lòng khách hàng qua các hình thức như: Bố trí điện thoại viên lựa chọn ngẫu nhiên các khách hàng đã được giải quyết dịch vụ điện và gọi điện để tham khảo ý kiến, mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ điện. Kết quả ghi nhận có 99,99% khách hàng hài lòng về thái độ nhân viên ngành điện, thời gian giải quyết và thủ tục quy định.

Ngoài ra, EVNHCMC cũng tổ chức khảo sát ý kiến khách hàng về các dịch vụ chăm sóc khách hàng, việc nắm bắt các chính sách mới của ngành điện... qua website www.cskh.evnhcmc.vn, ứng dụng EVNHCMC CSKH. Triển khai dịch vụ “Khách hàng bí mật” do Công ty tư vấn độc lập thực hiện. Dự án này được thực hiện hàng quý, rất quan trọng và cần thiết để có cái nhìn đầy đủ, chuyên nghiệp hơn về hình ảnh kinh doanh và chất lượng dịch vụ mà EVNHCMC đang cung cấp đến khách hàng.

Đưa tin: EVNHCMC