An ninh hệ thống

Tiêu chuẩn bảo mật OT

Ngày đăng: 10/08/2021

An toàn thông tin cho mạng Operation Tecnology

OT: Mô tả kiến trúc, các giải pháp bảo mật, xác thực, DMZ

OT security được xây dựng để bảo vệ hệ thống SCADA/DMS, DAS và SAS, được thiết kế theo nguyên tắc phân vùng mạng, kết hợp bảo vệ đa lớp. Không kết nối với Internet và giao tiếp với mạng IT qua diode một chiều.

Hệ thống mạng OT được chia thành nhiều vùng khác nhau như vùng mạng Trung tâm SCADA/DMS, vùng mạng DAS, các vùng mạng SAS độc lập, DMZ giao tiếp OT và IT. Tương tự như mạng IT, OT security cũng áp dụng nhiều công nghệ bảo mật như: Next-gen Firewall, Industrial UTM, IDS-IPS, cơ chế xác thực Active Directory (AD), RSA 2FA kết hợp Endpoint protection cho các máy tính trạm tại Trung tâm SCADA/DMS. OT Security có hệ thống SIEM riêng biệt, đồng thời các tài khoản đặc quyền cũng được quản lý chặt chẽ qua PIM.

Đưa tin: EVNHCMC