Chiến lược Lưới điện thông minh EVNHCMC

ĐỀ ÁN LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

Ngày đăng: 10/08/2021

1. Mục tiêu tổng quan của Đề án

 1. Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện;
 2. Giảm tỉ lệ tổn thất điện năng;
 3. Quản lý nhu cầu phụ tải và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả;
 4. Nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí vận hành;
 5. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

2. Chỉ tiêu thực hiện đạt được đến năm 2020

a.Độ tin cậy cung cấp điện: SAIFI = 0,59 lần; SAIDI = 44 phút.
b.Tỉ lệ tổn thất điện năng: 3,41%.
c.Tự động hóa lưới điện:

 • 100% trạm 110kV đáp ứng tiêu chí không người trực;
 • 100% lưới điện 22 kV được điều khiển xa (Mini-SCADA);
 • Tối thiểu 30% tuyến dây công cộng 22 kV vận hành tự động (DAS/DMS).

d.Triển khai hệ thống đo đếm dữ liệu công tơ từ xa:

 • 100% trạm biến thế công cộng và chuyên dùng;
 • 67,5% khách hàng sau trạm công cộng.

e. Thực hiện tốt các dự án điều chỉnh phụ tải điện.

3. Nhiệm vụ, giải pháp

a. Xây dựng trung tâm điều khiển được trang bị hệ thống SCADA/DMS hiện đại để phục vụ công tác giám sát, vận hành từ xa lưới điện toàn Thành phố
b. Triển khai tự động hóa lưới điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao năng lực quản lý vận hành và tăng năng suất lao động

 • Triển khai trạm 110 kV không người trực dựa trên cơ sở hệ thống SCADA điều khiển từ xa, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, hệ thống camera an ninh và kiện toàn phần kiến trúc xây dựng.
 • Xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển từ xa các thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung thế (Mini-SCADA) và triển khai hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối (DAS/DMS) để tự động phát hiện, cô lập sự cố và tái lập cung cấp điện cho các khu vực không bị ảnh hưởng.

c.Triển khai hệ thống công tơ đo xa
d.Ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin
e.Triển khai hệ thống điện mặt trời nối lưới
f.Triển khai các dự án điều chỉnh phụ tải (DR – Demand Response)
g.Nghiên cứu lưới điện thông minh qui mô nhỏ (Microgrid)
h.Triển khai thí điểm lưới điện thông minh điển hình
i.Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho lưới điện thông minh

 

 

Đưa tin: EVNHCMC

Các tin khác
CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ 10/08/2021 | 1337 lần xem
NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC 10/08/2021 | 981 lần xem