Chiến lược Lưới điện thông minh EVNHCMC

NGUỒN NHÂN LỰC

Ngày đăng: 10/08/2021

Tổng công ty Điện lực TP.HCM cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ có hiểu biết, có năng lực, có khả năng khai thác, vận hành, làm chủ các công nghệ LĐTM (tự động hoá, GIS, vận hành hệ thống đo xa…) tại các đơn vị, đặc biệt là tại Trung tâm Điều khiển từ xa.

  • năm 2018, đã tổ chức khóa đào tạo lý thuyết về lưới điện thông minh tại Việt Nam cho 57 người và khóa đào tạo thực tế tại Pháp cho 10 người. Qua đó, đã tạo dựng được nòng cốt triển khai LĐTM là các cán bộ, kỹ sư trẻ, có năng lực chuyên môn tốt.
  • đào tạo và công nhận 21 chuyên gia cấp Tổng công ty trong lĩnh vực Smart Grid. Để khai thác hiệu quả nguồn lực này, từ tháng 5/2020, Tổng công ty đã chính thức giao nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ các chuyên gia và triển khai đánh giá, xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm.
  • Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo các ứng dụng LĐTM như: tự động hóa lưới điện, ứng dụng CNTT trong quản lý vận hành; triển khai CBM…

Trong định hướng phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025, Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ triển khai thực hiện các nội dung:

  • Xem xét thành lập bộ phận chuyên trách công tác nghiên cứu phát triển (R&D).
  • Tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ ứng dụng công nghệ mới, CNTT cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp đon vị.
  • Xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật theo hướng chuyên nghiệp về: (i) phương tiện thi công, dụng cụ đồ nghề, trang thiết bị bảo hộ lao động; (ii) chuyên môn nghiệp vụ; (iii) tác phong công nghiệp, văn hoá doanh nghiệp.
  • Tổ chức các khoá đào tạo chuyên môn sâu trong các lĩnh vực mũi nhọn như tự động hoá, thi công live-line, sửa chữa bảo dưỡng tiên tiến, ứng dụng 4.0...
  • Tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế.

Đưa tin: EVNHCMC

Các tin khác
CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ 10/08/2021 | 1336 lần xem
ĐỀ ÁN LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH ĐỀ ÁN LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH 10/08/2021 | 1214 lần xem