Tích hợp nguồn điện phân tán

Hình ảnh
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 14.200 hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) với tổng công suất lắp đặt gần 360MWp, có khả năng đáp ứng từ 8 - 10% nhu cầu công suất toàn thành phố (4.600MW) trong những thời điểm bức xạ cao.
Hình ảnh
Với mục tiêu thúc đẩy sự tham gia tích cực của khách hàng và trao quyền khách hàng, cũng như tạo ra môi trường tương tác trong vận hành lưới điện, Tổng Công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) và người sử dụng điện kết nối trực tiếp với nhau. Việc tích hợp nguồn năng lượng phân tán như các hệ thống năng lượng mặt trời góp phần giúp khách hàng chủ động tham gia vào công tác sản xuất điện năng, cải thiện đáng kể trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm chi phí vận hành, giảm phát thải, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.