Độ tin cậy cung cấp điện

Hình ảnh
Trong nhiều năm qua, Tổng công ty Điện lực TP HCM luôn chủ động trong việc nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện, ngày càng giảm thiểu việc mất điện của khách hàng (khi ngành điện công tác có kế hoạch cũng như xử lý sự cố) như giải pháp đóng khép mạch vòng lưới điện trung, hạ thế, thi công live-line, sử dụng máy phát điện, máy biến áp lưu động, bộ lưu điện UPS (Uninterruptible Power Supply),...
Hình ảnh
Trong giai đoạn 2011 - 2021, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp về đầu tư xây dựng, hiện đại hóa lưới điện để không ngừng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cụ thể: