Giám sát và điều khiển

Hình ảnh
Quy mô dự án bao gồm: 02 ngăn đường dây 110kV đi trạm 500kV Cầu Bông, 01 ngăn máy biến áp 63MVA phía 110kV, 01 ngăn phân đoạn 110kV, dự phòng vị trí lắp đặt ngăn MBA thứ 2; MBA T1 – 63MVA – 110kV; Hệ thống phân phối phía 22kV dùng sơ đồ một hệ thống thanh cái có máy cắt phân đoạn, sử dụng tủ phân phối hợp bộ lắp đặt trong nhà điều khiển gồm 13 tủ cho phân đoạn thứ nhất (bao gồm 08 tủ lộ ra 22kV) và dự phòng vị trí 13 tủ cho phân đoạn thứ hai.
Hình ảnh
Năm 2010, Trung tâm SCADA đã được xây dựng tại tầng 6 của tòa nhà Green Power với việc đưa vào điều khiển xa một số trạm 110kV, một số thiết bị có kết nối SCADA trên lưới điện và thử nghiệm vận hành tự động kết mạch vòng trung thế trên phần mềm SCADA/DAS của Hãng Survalent.