Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Công ty Điện lực Sài Gòn: Đảm bảo cung ứng điện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Ngày đăng: 25/05/2020

Sáng 25/5, Đảng bộ Công ty Điện lực Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại hội trường công ty. Tham dự Đại hội có Đồng chí Phạm Quốc Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty đã nỗ lực vượt qua các khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn để đảm bảo cung ứng điện với chất lượng tốt nhất và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng thuộc địa bàn Quận 1 và Quận 3.

Đảm bảo cung ứng điện với chất lượng cao

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm của khu vực Quận 1 và Quận 3 tăng bình quân 3,93%/năm. Sản lượng điện tiết kiệm giai đoạn từ 2015-2019 đạt 193,59 triệu kWh, bình quân chiếm 2,1% điện thương phẩm, cao hơn sản lượng tiết kiệm điện bình quân toàn thành phố là 1,65% sản lượng điện thương phẩm mỗi năm, đáp ứng mục tiêu quốc gia về an ninh năng lượng điện và hoàn thành tốt chỉ tiêu do Tổng công ty giao; SAIFI (số lần mất điện bình quân) từ 6,27 lần giảm xuống còn 0,39 lần; SAIDI (thời gian mất điện bình quân) từ 508,79 phút giảm còn 17,72 phút, về đích sớm trước 01 năm so với lộ trình Tổng công ty giao; tỷ lệ tổn thất điện năng từ 3,72% vào năm 2015 giảm còn 2,48% trong năm 2019.

Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo chuyên môn từng bước hiện đại hóa lưới điện, xây dựng thí điểm lưới điện thông minh, có độ dự phòng hợp lý; nâng cao năng lực quản lý vận hành; đầu tư hiệu quả, đồng bộ kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, công ty đang được đẩy mạnh thực hiện một số chương trình tiêu biểu, như: công tác sửa chữa điện nóng liveline; công tác đóng kết mạch vòng lưới điện để duy trì cung cấp điện liên tục cho khách hàng khi chuyển tải, đưa vào sử dụng phòng trực vận hành kiểu mẫu, lắp đặt 270 bộ chỉ thị sự cố giúp rút ngắn thời gian phát hiện và xử lý sự cố, đưa vào vận hành hệ thống mini Scada, khai thác dữ liệu công tơ từ xa trong quản lý vận hành và các ứng dụng phần mềm quản lý khác.

Đặc biệt, công tác an toàn và mỹ quan lưới điện trên địa bàn đã được công ty đẩy mạnh thực hiện, thông qua Chương trình “Ngầm hóa lưới điện kết hợp với ngầm hóa dây thông tin giai đoạn 2015 – 2020” , đến năm 2019, tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế đạt 98%, lưới điện hạ thế đạt 55%; hàng năm, đều thực hiện xử lý dứt điểm các điểm vi phạm hành lang an toàn và các điểm mất an toàn trên lưới điện, chỉnh trang dây thông tin. Trong năm 2020, toàn bộ lưới điện trung, hạ thế trên các tuyến đường có tên sẽ được ngầm hóa hoàn tất.

Chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn hảo

Với tiêu chí “Khách hàng là sự tồn tại của chúng ta”, cùng với phương châm “03 dễ”: (1) khách hàng dễ tiếp cận dịch vụ, (2) dễ tham gia dịch vụ và (3) dễ giám sát về những cam kết của Công ty đã công bố công khai với khách hàng, chất lượng công tác phục vụ khách hàng của công ty đã không ngừng được nâng cao.

Thực hiện đa dạng hóa hình thức tiếp nhận dịch vụ, bên cạnh việc cải tiến thủ tục, cải cách hành chính, đơn vị đã xây dựng quầy giao dịch trực tuyến 24/7 tại đơn vị, triển khai qui định về một cửa liên thông trong giải quyết cấp điện qua lưới trung áp, 19/19 loại hình dịch vụ điện đều đáp ứng việc tiếp nhận và xử lý trực tuyến cấp độ 4, 100% yêu cầu dịch vụ khách hàng được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến từ tháng 6/2018, tuyên truyền tiếp nhận giải quyết dịch vụ qua cổng thông tin quốc gia và UBND Thành phố, tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.54.54.54, trang tin điện tử http://cskh.evnhcmc.vn, các ứng dụng CSKH, Zalo page của Tổng công ty.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty luôn đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, nâng cao sức chiến đấu trong đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên cả về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng và năng lực công tác. Thường xuyên quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Bộ tiêu chí “Người công nhân ngành điện Thành phố mang tên Bác”, bám sát các mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, hỗ trợ các mặt công tác chuyên môn; tổ chức và tập hợp đông đảo đội ngũ đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia tích cực các hoạt động phong trào thi đua; tham gia thực hiện tốt công tác xã hội, công tác cộng đồng góp phần đảm bảo an sinh xã hội; hàng năm đạt danh hiệu xuất sắc vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Sài Gòn đã đưa ra 05 mục tiêu tổng quát, 24 chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, 10 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và 05 Chương trình hành động cụ thể để lãnh đạo chuyên môn hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cung cấp điện trên địa bàn Quận 1 và Quận 3; quyết tâm xây dựng Công ty Điện lực Sài Gòn không ngừng phát triển toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Quốc Bảo biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ Công ty Điện lực Sài Gòn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Công ty khẩn trương khắc phục ngay các tồn tại của nhiệm kỳ trước; lập kế hoạch, tiến độ chi tiết theo định kỳ mỗi tháng, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng công ty giao để cùng tập thể CNVC-LĐ Công ty Điện lực Sài Gòn thực hiện thành công nhiệm vụ cung cấp điện trên địa bàn.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 05 đồng chí có đủ các tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị đảm bảo tính kế thừa, đáp ứng theo yêu cầu lãnh đạo lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ tới.

Đưa tin: Hương Thảo /Ảnh: Chi Lan