Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Công ty Điện lực Củ Chi: thực hiện tốt công tác dự báo, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng chỉ tiêu tăng trưởng của huyện Củ Chi

Ngày đăng: 22/05/2020

Sáng 22/5, Công ty Điện lực Củ Chi đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự đồng chí Bành Đức Hoài – Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM và 70 đảng viên trong Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc 24/24 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra; hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi.

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân 12%/năm. Độ tin cậy lưới điện ngày càng cao, từ năm 2015 đến cuối năm 2019, số lần mất điện bình quân giảm từ 5,4 lần/khách hàng/năm xuống còn 1,34 lần/khách hàng/năm; thời gian mất điện bình quân giảm từ 537 phút/khách hàng/năm xuống còn 141 phút/khách hàng/năm. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm từ 3,95% xuống còn 2,90%. Sản lượng điện tiết kiệm giai đoạn 2015-2019 đạt 149,79 triệu kWh, bình quân chiếm khoảng 1,77% sản lượng điện thương phẩm, đáp ứng mục tiêu quốc gia về an ninh năng lượng điện.

Chất lượng phục vụ khách hàng tại đơn vị đã không ngừng được nâng cao, đa dạng hóa hình thức tiếp nhận dịch vụ; triển khai quy định về một cửa liên thông trong giải quyết cấp điện qua lưới trung áp, giao dịch trực tuyến cấp độ 4 và dịch vụ khách hàng theo phương thức điện tử.

Công tác xây dựng Đảng đã được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tốt; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên chặt chẽ, đơn vị xây dựng được đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Củ Chi đã đề ra 4 mục tiêu tổng quát, 10 chỉ tiêu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và 29 chỉ tiêu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để lãnh đạo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cung cấp điện trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bành Đức Hoài ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đơn vị đã chung sức cùng Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đề xuất nhiều sáng kiến góp phần quan trọng cùng Tổng công ty vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng; đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

Đồng chí Bành Đức Hoài đề nghị cấp ủy nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo chuyên môn làm tốt công tác dự báo, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng chỉ tiêu tăng trưởng của địa phương, đạt các tiêu chí về độ tin cậy lưới điện, tiếp cận điện năng, quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí và bầu 9 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đưa tin: Văn Thảo