Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Nâng cao năng lực điều hành, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khu vực quận 2 và quận 9

Ngày đăng: 21/05/2020

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Thủ Thiêm diễn ra vào sáng 21/5, Đồng chí Bành Đức Hoài – Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM chỉ đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, lãnh đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra góp phần đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực quận 2, quận 9.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Lưới điện từng bước hiện đại hóa, xây dựng thí điểm lưới điện thông minh, đã áp dụng hệ thống tự động lưới phân phối đạt yêu cầu vận hành tự động toàn bộ lưới điện trung thế. Công tác an toàn và mỹ quan lưới điện, công tác ngầm hóa lưới điện được thực hiện đồng bộ với các công trình giao thông trên địa bàn quản lý. Thực hiện tốt chỉ tiêu về tiếp cận điện năng, đến cuối năm 2019, số ngày trung bình giải quyết cho cấp điện 1 pha là 2,16 ngày và 3 pha là 1,97 ngày, trạm chuyên dùng khách hàng đầu tư số ngày giải quyết bình quân của ngành điện là 2,35 ngày.

Công tác chăm sóc khách hàng có bước cải thiện đáng kể, quy trình phối hợp giải quyết yêu cầu của khách hàng tiếp tục được cải tiến. Thực hiện giao dịch trực tuyến cấp độ 4 và dịch vụ khách hàng theo phương thức điện tử, tuyên truyền tiếp nhận giải quyết dịch vụ qua cổng thông tin quốc gia và UBND Thành phố, tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.54.54.54, trang tin điện tử www.evnhcmc.vn và chăm sóc khách hàng http://cskh.evnhcmc.vn, các ứng dụng CSKH, Zalo page của Tổng công ty. Đưa vào khai thác và sử dụng các ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại thông minh. Điểm hài lòng khách hàng đến năm 2019 đạt 8,45/10 điểm.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Công ty đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ... góp phần thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ, phát triển 17 đảng viên trong nhiệm kỳ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức triển khai thành công và hiệu quả nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực về an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người lao động.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho các dự thảo văn kiện cấp đơn vị và cấp trên, biểu quyết thông qua văn kiện đại hội, trong đó thông qua 11 chỉ tiêu về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và 29 chỉ tiêu về lãnh đạo công tác sản xuất kinh doanh.

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty và bầu 07 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đưa tin: Văn Thảo