Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Chi bộ Công ty cổ phần Điện Cơ: Tái cấu trúc gắn với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Ngày đăng: 21/05/2020

Ngày 21/5, Chi bộ Công ty Cổ phần Điện Cơ tiến hành Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có Đồng chí Lê Tấn Định – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Cấp ủy đã phối hợp với Ban Lãnh đạo đơn vị đề ra nhiều giải pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo phù hợp trong điều kiện công ty cổ phần, triển khai tốt việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Tổng công ty và nghị quyết của chi bộ đến từng đảng viên, cán bộ và các tổ chức đoàn thể trong chi bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên cũng như trong cán bộ và người lao động hàng năm; trong nhiệm kỳ kết nạp 5 đảng viên; lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt vai trò của mình trong việc phối hợp Hội đồng quản trị, Ban điều hành chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, chi bộ cùng chuyên môn và các đoàn thể đã phát động phong trào tiết kiệm chi phí, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, thi công an toàn, chất lượng, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Lê Tấn Định đã biểu dương những thành tích và chỉ ra những hạn chế của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, cấp ủy cần đổi mới phương thức lãnh đạo, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành đi vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi của doanh nghiệp, nhất là chăm lo việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động. Ban hành nghị quyết phải gắn với các chỉ tiêu do Đại hội Cổ đông giao và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty; tái cấu trúc gắn với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ và 01 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đưa tin: Văn Thảo