Điểm báo và Phản hồi

Công ty Điện lực Chợ Lớn trả lời Báo Thanh Niên ra ngày 18.5.2020

Ngày đăng: 19/05/2020

Đưa tin: EVNHCMC