Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Công ty Điện lực An Phú Đông: Đảm bảo cung cấp điện cho Quận 12 và làm tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Ngày đăng: 19/05/2020

Sáng 19/5, Công ty Điện lực An Phú Đông đã tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự đồng chí Bành Đức Hoài – Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM và 52 đảng viên trong Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy công ty đã tích cực triển khai các chỉ đạo của Tổng công ty với nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể để đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, liên tục, an toàn với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân 6,01%/năm, đạt 1.402,66 triệu kWh vào cuối 2019. Độ tin cậy lưới điện ngày càng cao, chỉ số SAIFI (số lần mất điện bình quân) giảm từ 7,8 lần/khách hàng/năm còn 0,62 lần/khách hàng/năm, trung bình mỗi năm giảm 1,8 lần; chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân) giảm từ 934 phút/khách hàng/năm còn 30,8 phút/khách hàng/năm, trung bình mỗi năm giảm 225 phút. Tỷ lệ tổn thất điện năng từ 4,13% vào trong năm 2015, cho đến hết năm 2019 chỉ còn là 2,98%, giảm được 1,15% (bình quân giảm 0,29%/ năm).

Sản lượng điện tiết kiệm giai đoạn từ 2015-2019 đạt 117,96 triệu kWh, bình quân chiếm khoảng 1,85% điện thương phẩm, đạt tốt hơn sản lượng tiết kiệm điện bình quân toàn thành phố là 1,65%, đáp ứng mục tiêu quốc gia về an ninh năng lượng điện và hoàn thành tốt chỉ tiêu do Tổng công ty giao. Thực hiện tốt công tác vận động khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái, đến cuối 2019 đã vận động được 397 khách hàng lắp điện mặt trời với tổng công suất 6,22 MWp.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao, thực hiện đa dạng hóa hình thức tiếp nhận dịch vụ: triển khai quy định về một cửa liên thông trong giải quyết cấp điện qua lưới trung áp; giao dịch trực tuyến cấp độ 4 và dịch vụ khách hàng theo phương thức điện tử; tuyên truyền tiếp nhận giải quyết dịch vụ qua cổng thông tin Quốc gia và UBND Thành phố, tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.54.54.54, trang tin điện tử chăm sóc khách hàng http://cskh.evnhcmc.vn, các ứng dụng EVNHCMC CSKH, Zalo page của Tổng công ty.

Đối với công tác Đảng, Đảng ủy Công ty đã luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên trao đổi, định hướng, tạo mọi điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả, phát huy được vai trò, nhiệm vụ của mình trong hệ thống chính trị của đơn vị, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận 12.

Công tác xây dựng Đảng đã được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tốt; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên chặt chẽ hơn; đơn vị xây dựng được đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công ty Điện lực An Phú Đông đã đưa ra 05 mục tiêu tổng quát, 06 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, 07 nhiệm vụ về công tác SXKD và 09 Chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ tới để lãnh đạo chuyên môn hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cung cấp điện trên địa bàn quận; quyết tâm xây dựng Công ty Điện lực An Phú Đông không ngừng phát triển toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bành Đức Hoài đã ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC – LĐ Đảng bộ Công ty Điện lực An Phú Đông đã chung sức cùng Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đã đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng góp phần quan trọng cùng Tổng công ty vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng; đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

Đồng chí Bành Đức Hoài cũng thống nhất đối với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Công ty Điện lực An Phú Đông, đồng chí hy vọng Công ty Điện lực An Phú Đông sẽ tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty giao. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, liên tục với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa Quận 12.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 05 đồng chí có đủ các tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị đảm bảo tính kế thừa, đáp ứng theo yêu cầu lãnh đạo lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ tới.

Đưa tin: Đảng ủy Công ty Điện lực An Phú Đông