Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Công ty Điện lực Tân Bình: Đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, liên tục với chất lượng ngày càng cao.

Ngày đăng: 18/05/2020

Chiều 18/5, Đảng bộ Công ty Điện lực Tân Bình đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Tấn Định – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đến dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, ổn định và liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn quận Tân Bình, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Đảng và kinh doanh điện năng mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Đảng ủy đã kịp thời, nghiêm túc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% chi bộ đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề hàng quý; tổ chức viết bản đăng ký thực hiện theo chủ đề từng năm; kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức cuộc thi viết về gương “người thật - việc hay” thực thi văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Công ty đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp để từng bước kiện toàn và hiện đại hóa lưới điện. Đến cuối năm 2019, số lần mất điện của một khách hàng chỉ còn 0,365 lần/khách hàng/năm và thời gian mất điện của một khách hàng là 24,17 phút/khách hàng/năm, tỷ lệ tổn thất điện năng là 3,18%, điểm hài lòng của  khách hàng đạt 8,49/10 điểm; triển khai 19/19 loại hình dịch vụ khách hàng qua hình thức điện tử, tỷ lệ giải quyết trực tuyến đạt 100%. Thực hiện nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, sản lượng tiết kiệm đạt bình quân 20,91triệu kWh/năm – tương ứng với tỷ lệ 1,87% điện thương phẩm/năm.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Tấn Định đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và tập thể người lao động công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời cũng lưu ý những mặt còn hạn chế, tồn tại. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Lê Tấn Định đề nghị cấp ủy công ty cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để xây dựng đảng bộ và các chi bộ trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng, từng bước hiện đại hóa lưới điện, xây dựng thí điểm lưới điện thông minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động.

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty và 06 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đưa tin: Văn Thảo

Các tin khác