Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Đảng bộ PC Phú Thọ: Đảng ủy, chi ủy chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị của Công ty

Ngày đăng: 15/05/2020

Báo cáo tại Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) được tổ chức sáng 14/5 tại trụ sở đơn vị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty cho biết: “Đảng ủy, các chi ủy chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị của Công ty”.

 

Cũng theo báo cáo, nhiệm kỳ 2015 – 2020, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Tổng công ty, sự hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương Quận 10 và Quận 11 cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức – người lao động (CNVC-LĐ), PC Phú Thọ đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) điện.

Cụ thể, đã triển khai sâu rộng nhiều chương trình hành động nhằm giảm mất điện, giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng như: Đóng kết mạch vòng lưới điện thực hiện 34/34 tuyến dây để duy trì cung cấp điện liên tục cho khách hàng khi chuyển tải; chỉ số SAIFI (số lần mất điện của một khách hàng trong một năm) giảm từ 4,83 lần/khách hàng/năm xuống còn 0,82 lần/khách hàng/năm, chỉ số SAIDI (thời gian mất điện của một khách hàng trong một năm) giảm từ 417 phút /khách hàng/năm xuống còn 43,39 phút/khách hàng/năm; áp dụng các công nghệ mới để hiện đại hóa lưới điện, hoàn thành kế hoạch 100% tuyến dây trung thế vận hành MiniSCADA, điều khiển từ xa, rút ngắn thời gian và thao tác vận hành lưới điện, tăng năng suất lao động…

Chất lượng phục vụ khách hàng đã không ngừng được nâng cao qua từng năm, các dịch vụ khách hàng của Công ty đều hướng đến mục tiêu “03 dễ”: dễ tiếp cận dịch vụ, dễ tham gia dịch vụ và dễ giám sát về những cam kết của Công ty đã công bố công khai với khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty đã áp dụng nghiêm các quy trình, quy định của Tổng công ty trong việc giải quyết các dịch vụ khách hàng, góp phần giảm thời gian cung cấp điện, hạn chế việc đi lại cho khách hàng. Thời gian tiếp cận điện năng đối với cấp điện trung áp cũng giảm đáng kể: công trình do khách hàng đầu tư là 2 công trình, đã hoàn tất với thời gian Công ty Điện lực thực hiện trung bình là 2,33 ngày; công trình do ngành điện đầu tư là 05 công trình, đã hoàn tất với thời gian Công ty Điện lực thực hiện trung bình là 4,33 ngày…

Toàn đảng bộ có 46 đảng viên, trong có 11 đảng viên nữ sinh hoạt tại 03 chi bộ trực thuộc, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ PC Phú Thọ đã duy trì tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức cho đảng viên viết cam kết và giám sát việc thực hiện cam kết; thường xuyên đánh giá kết quả khắc phục hạn chế sau kiểm điểm trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tốt, các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên được cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn các đơn vị quan tâm thực hiện. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và hội nhập quốc tế (100% cấp ủy, cán bộ quản lý đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và tiêu chuẩn chính trị theo quy định, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao). Chất lượng sinh hoạt của hầu hết chi bộ được nâng cao, sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo đúng quy định của Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Xác định chủ đề nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ trong sạch, vững mạnh; Nâng cao  chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong các giai đoạn ứng dụng thành tựu CMCN 4.0 đã triển khai rộng rãi; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đưa công ty Điện lực Phú Thọ vào top đầu của các công ty thuộc EVN”  Đảng bộ PC Phú Thọ đã đề ra 06 mục tiêu tổng quát; 04 nhiệm vụ về xây dựng đảng, 10 nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời đưa ra 07 chương trình hành động triển khai trong nhiệm kỳ.

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 5 đồng chí.

 

Đưa tin: Đảng ủy Công ty Điện lực Phú Thọ

Các tin khác