Tin Tổng Công Ty

Đối thoại về giá điện, tiền điện

Ngày đăng: 05/05/2020

Chiều nay 05/05/2020, lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực của Bộ Công thương cùng lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ đối thoại trực tuyến cùng bạn đọc báo Thanh Niên về các vấn đề liên quan đến giá điện và hóa đơn tiền điện

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/bao-thanh-nien-to-chuc-doi-thoai-ve-gia-dien-tien-dien-1217626.html

 

 

 

Đưa tin: EVNHCMC /Ảnh: EVNHCMC