Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Thông cáo báo chí về việc bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Bảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Ngày đăng: 28/04/2020

Đưa tin: EVNHCMC