Thông cáo Báo chí từ EVN

Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng: 20/04/2020Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam