Tin Tổng Công Ty

Ngành điện TP.HCM hưởng ứng Giờ Trái đất 2020

Ngày đăng: 24/03/2020

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020.

Để tuyên truyền hướng ứng Giờ Trái đất 2020, ngành điện sẽ đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020 thông qua các hình ảnh, video-clip, chữ chạy trên các màn hình, trên website, mạng xã hội Zalo,.. từ nay cho đến hết tháng 3 năm 2020. Song song đó, Tổng công ty Điện lực TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, kết hợp lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2020.

Toàn thể CB-CNV ngành điện Thành phố sẽ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất.

Đưa tin: Đỗ Mạnh Cường