Tin Tổng Công Ty

Ghi chỉ số điện qua hệ thống đo xa phòng lây nhiễm Covid-19

Ngày đăng: 18/03/2020

Tổng công ty Điện lực TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị thành viên ưu tiên khai thác chỉ số qua hệ thống đo xa, nhằm hạn chế tiếp xúc với khách hàng phòng trách lây nhiễm dịch Covid-19.

Theo đó, để phòng trách lây nhiễm dịch Covid-19, Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ ưu tiên khai thác chỉ số qua hệ thống đo xa, nếu không có điện kế đo xa, đơn vị liên hệ từng khách hàng (gọi điện, thông báo SMS/Email/EVNHCMC CSKH/Zalo, ….) để cập nhật chỉ số. Đối với các trường hợp không liên lạc được, có thể tính khoán sản lượng tương đương tháng trước, đồng thời gửi thông báo trước, giải thích cho khách hàng biết và thông cảm.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện các công tác theo kế hoạch và tiến trình xử lý yêu cầu khách hàng theo quy định. Đối với các khu vực có thông báo cách ly (đây là trường hợp bất khả kháng), sẽ hạn chế tiếp xúc trực tiếp khách hàng, trong trường hợp bắt buộc tiếp xúc với các đối tượng xác định nhiễm, nghi nhiễm,…thực hiện theo hướng dẫn đề phòng lây nhiễm dịch bệnh của Bộ Y tế.

Vừa qua, theo thông báo của UBND TP. HCM, Quận/Huyện, TP. HCM có một số khu vực phải cách ly, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác KD&DVKH của đơn vị bao gồm: thay/gắn điện kế, thương thảo/ký hợp đồng, ghi điện, thu tiền, giải quyết yêu cầu khách hàng,…

Đưa tin: Đỗ Mạnh Cường