Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Chi bộ 1 - Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày đăng: 12/03/2020

Chiều ngày 11 tháng 3 năm 2020, Chi bộ 1 - Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Đỗ Thị Xuân Chi – Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đến tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Cấp ủy Chi bộ 1 đã nắm bắt kịp thời các đường lối, chủ trương và mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn trong từng giai đoạn của Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng công ty để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phạm vi chi bộ, phát huy vai trò đảng viên trong chi bộ, góp phần giám sát việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng tại Chi bộ: Đảm bảo nền nếp sinh hoạt chi ủy, chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề hằng quý; đảng viên có ý thức trách nhiệm cao khi bàn bạc, thảo luận các nội dung trong sinh hoạt, thống nhất cao khi xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ; duy trì thường xuyên kể chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt định kỳ, từ đó rút ra bài học sâu sắc, giúp đảng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ tập thể, Đại hội đã tập trung nghiên cứu văn kiện, thảo luận dân chủ và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại hội đã bầu đồng chí Trần Thế Tài làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Quốc Thắng làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thục Huyền Thư làm Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2023; tập thể Chi ủy được bầu là những cán bộ trẻ, nhiệt tình, có năng lực, trách nhiệm, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Đưa tin: Hoài Trung - Ban Kế hoạch TCT /Ảnh: Chi Lan