Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Chị bộ 5 tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023

Ngày đăng: 10/03/2020

Sáng 10/3, tại Phòng Truyền thống Tổng công ty, Chi bộ 5 đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2023. Theo đó, Chi bộ 5 gồm 12 đảng viên thuộc 02 Ban: Ban Công nghệ thông tin và Ban Truyền thông.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo Ban chuyên môn làm tốt công tác tham mưu triển khai các đề án, kế hoạch về công nghệ thông tin và công tác truyền thông. Nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty trong công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các chuyên đề học tập Bác; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác tuyên giáo, dân vận, quy chế dân chủ cơ sở…

Chi bộ đã triển khai đầy đủ, có trọng tâm việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên và CNVC-LĐ. Làm tốt công tác tổ chức đảng, công tác cán bộ, đảng viên; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo đúng định kỳ; đảm bảo sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo đúng yêu cầu của Đảng ủy cấp trên. Chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ năm 2017 – 2019.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Chi bộ đã đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có 05 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 05 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Luân Quốc Hưng – Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ, các thủ tục tiến hành Đại hội được đảm bảo theo đúng Điều lệ Đảng và đúng quy định của Đảng ủy cấp trên. Đồng chí cũng lưu ý thêm, đối với các buổi sinh hoạt Chi bộ trong thời gian tới, chi bộ cần tăng tính Đảng; Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nên bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Tổng công ty để đảm bảo triển khai đúng trọng tâm kế hoạch năm của Tổng công ty. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Chi ủy nhiệm kỳ mới tiếp tục tham mưu, dẫn dắt các tổ chức đoàn thể để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của hai Ban nói riêng và của Tổng công ty nói chung.

Đại hội cũng đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm 03 đồng chí: đồng chí Lê Chí Dũng - Trưởng Ban Viễn thông và CNTT làm Bí thư, đồng chí Phạm Văn Thảo -Phó Trưởng Ban Truyền thông là Phó Bí thư và đồng chí Lê Thị Hương Thảo – Chuyên viên Ban Truyền thông là Chi ủy viên.

Đưa tin: Hương Thảo /Ảnh: Ngọc Thuận