Tin Tổng Công Ty

Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên bảng điện LED

Ngày đăng: 06/03/2020

Để chung tay cùng cả nước chống dịch, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã triển khai thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên các bảng điện LED.

Theo đó, trên hai 2 bảng đèn LED (ở phía trong phòng giao dịch và phía ngoài trụ sở) đã được lắp đặt để tuyên truyền an toàn điện, tiết kiệm điện và dịch vụ về điện, các đơn vị thành viên cài đặt thêm khuyến cáo của Bộ Y Tế về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm tuyên truyền đến CB-CNV, khách hàng đến giao dịch và người tham gia giao thông trên đường biết và thực hiện.

 Song song đó, Tổng công ty cũng đã in ấn poster các khuyến cáo của Bộ Y Tế và WHO đối với người dân về phòng chống dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách. Các poster này được đặt tại các khu vực công cộng dễ nhìn, dễ thấy, dễ đọc (như trước phòng giao dịch; trước thang máy...).  In và đặt trong nhà vệ sinh poster hướng dẫn rửa tay đúng cách để phòng dịch bệnh.

Đưa tin: Đỗ Mạnh Cường