Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

CHI BỘ 6 - ĐẢNG BỘ CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023

Ngày đăng: 05/03/2020

Thực hiện kế hoạch số 664-KH/ĐU ngày 27/12/2019 của Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty. Ngày 05/3/2020 tại Phòng truyền thống Tổng công ty, Chi bộ 6 – Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Lê Thị Luyến - Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, đ/c Lê Trọng Thiên Hương – Bí thư Chi đoàn 4 Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng công ty cùng với sự tham dự của toàn thể các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, với nhiệm vụ chính trị là lãnh đạo 02 tổ chức Văn phòng Công đoàn và Văn phòng Đoàn thanh niên, nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên trong chi bộ có tác động trực tiếp đến việc hoàn thanh nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công cũng như tham mưu cho cấp ủy Chi bộ, Ban Chấp hành các Đoàn thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và tích cực động viên CNVC-LĐ hăng hái tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty, xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Đại hội Chi bộ 6 nhiệm kỳ 2020 – 2023 đã bầu cấp ủy gồm 03 đồng chí: đồng chí Lê Văn Minh – giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Huỳnh Tấn Khương – giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Trương Vĩnh Mậu - Chi ủy viên. Tập thể chi bộ 6 sẽ quyết tâm khắc phục các hạn chế, phát huy trí tuệ, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành 11 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đưa tin: Lê Quang Độ