Tin Tổng Công Ty

Thanh toán tiền điện qua ViettelPay được hưởng nhiều ưu đãi

Ngày đăng: 05/03/2020

Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã phối hợp với ViettelPay triển khai nhiều hình thức khuyến  mãi cho khách hàng thanh toán tiền điện.

Theo đó, khách hàng đăng ký mới, liên kết thẻ và thanh toán tiền điện lần đầu tiên trên ViettelPay sẽ được chiết khấu 20% cho giao dịch thanh toán tiền điện đầu tiên (tối đa 50.000đ/giao dịch). Chiết khấu 10% cho giao dịch thanh toán tiền điện trong 02 tháng tiếp theo khi khách hàng tiếp tục thanh toán cho mã khách hàng tháng trước (tối đa 25.000đ/giao dịch, áp dụng 1 lần/tháng).

Tiếp tục hưởng khuyến mại 10% cho thanh toán tiền điện 02 tháng tiếp theo kể từ tháng phát sinh giao dịch được hưởng chiết khấu 20% đầu tiên với điều kiện khách hàng không được hủy và đăng ký lại Viettel Pay trong thời gian diễn ra chương trình.

Đưa tin: Đỗ Mạnh Cường