Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Chánh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng: 02/03/2020

Sáng 27/2, Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Chánh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Phượng – Phó Trưởng phòng Quận/Huyện, Sở/Ngành – Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Trịnh Xuân Tâm – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 – Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng gần 60 đại biểu, đảng viên tham dự.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch và tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ hướng dẫn đảng viên, công đoàn và đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của nghị quyết đến toàn thể người lao động thuộc phạm vi phụ trách.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nề nếp, thường xuyên và có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng từng năm; đã thực hiện hoàn tất 100% nội dung chương trình kiểm tra giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty. Làm tốt công tác lãnh đạo hoạt động đoàn thể, luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên trao đổi, định hướng, tạo mọi điều kiện cho tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả, phát huy được vai trò, nhiệm vụ của mình trong hệ thống chính trị của đơn vị, thông qua việc thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Đối với công tác chuyên môn, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CNVC-LĐ thuộc công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, có dự phòng, góp phần phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện Bình Chánh. Sản lượng điện thương phẩm tăng đều qua các năm, với tốc độ tăng trưởng trung bình từ 7% đến 8%/ năm.

Chất lượng phục vụ khách hàng đã không ngừng được nâng cao qua các năm, các dịch vụ khách hàng của Công ty đều hướng đến mục tiêu, yêu cầu “03 dễ”: khách hàng dễ tiếp cận dịch vụ, dễ tham gia dịch vụ và dễ giám sát về những cam kết của Công ty; thực hiện chế độ 1 cửa; niêm yết công khai các thủ tục, lưu đồ cấp điện tại phòng giao dịch; thời gian tiếp cận điện năng ≤ 5 ngày; đã triển khai dịch vụ trực tuyến cấp độ 4, trong năm 2019 có 149.589/149.793 yêu cầu dịch vụ khách hàng được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt tỷ lệ 99,86%; tỉ lệ thanh toán tiền điện qua ngân hàng chiếm 100% tổng doanh thu phát sinh, thanh toán qua cổng điện tử về khách hàng đạt 99,27%, về số tiền đạt 98%.

Đẩy mạnh triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ thuộc diện quy hoạch theo đúng tiêu chuẩn chức danh; đào tạo để hình thành và phát triển đội ngũ kỹ sư, đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ sư chuyên nghiệp của ASEAN. Đến cuối năm 2019 Công ty đã được công nhận 04 kỹ sư Asian.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chủ đề: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Chánh trong sạch, vững mạnh; Nghĩ lớn, hành động nhanh, ngay từ những việc nhỏ nhất; lãnh đạo, xây dựng Công ty Điện lực Bình Chánh phát triển bền vững và ngang tầm với các công ty điện lực tốp đầu của ngành điện Việt Nam”. Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Chánh quyết tâm hoàn thành 06 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, 16 chỉ tiêu về công tác sản xuất kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Bảo thống nhất với những đánh giá về thành tựu, tồn tại và hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty trong thời gian qua; thống nhất đối với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời, đồng chí cũng đã góp ý bổ sung 05 nội dung cho dự thảo báo cáo chính trị. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: đối với lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Công ty cần tập trung các giải pháp hữu hiệu nhằm khẩn trương khắc phục ngay các tồn tại của nhiệm kỳ trước; lập kế hoạch, tiến độ chi tiết theo định kỳ mỗi tháng, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng công ty giao. Trong đó, chú trọng các  chỉ tiêu về tổn thất điện năng, tiết kiệm điện, độ tin cậy lưới điện và điểm hài lòng của khách hàng.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 05 đồng chí có đủ các tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị đảm bảo tính kế thừa, đáp ứng theo yêu cầu lãnh đạo lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ tới. Đồng thời Đại hội cũng đã bầu ra 05 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đưa tin: Hương Thảo