Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Tân Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025: Phấn đấu vào tốp đầu của các Công ty Điện lực thuộc EVN

Ngày đăng: 29/02/2020

Sáng 28/2, Đảng bộ Công ty Điện lực Tân Thuận đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự đại hội có đồng chí Cao Nguyệt Anh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Võ Thị Phương Thảo –Trưởng phòng địa bàn 3 – Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng gần 60 đại biểu, đảng viên tham dự.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu cơ bản đã đề ra trong đầu nhiệm kỳ: Sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân 6,6%/năm; tỷ lệ tổn thất điện năng từ 3.69% năm 2015, cho đến hết năm 2019 giảm xuống còn 3,21% (bình quân giảm 0,12%/ năm); chỉ số SAIFI (số lần mất điện của một khách hàng trong một năm) đạt 0,57/0,9 lần; chỉ số SAIDI (thời gian mất điện của một khách hàng trong một năm) đạt 63,49/82 phút; sự cố lưới điện giảm ít nhất 10%/năm; năng suất lao động đạt cao so với bình quân chung của Tổng công ty (6,672 triệu kWh/lao động, 616 khách hàng/lao động).

Chất lượng phục vụ khách hàng không ngừng được nâng cao qua các năm, các dịch vụ khách hàng của Công ty đều hướng đến mục tiêu, yêu cầu “03 dễ”: khách hàng dễ tiếp cận dịch vụ, dễ tham gia dịch vụ và dễ giám sát về những cam kết của Công ty đã công bố công khai với khách hàng. Triển khai qui định về một cửa liên thông trong giải quyết cấp điện qua lưới trung áp, giao dịch trực tuyến cấp độ 4 và dịch vụ khách hàng theo phương thức điện tử, tuyên truyền tiếp nhận giải quyết dịch vụ qua cổng thông tin quốc gia và UBND Thành phố, tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.54.54.54; tuyên truyền, vận động khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng hoặc các tổ chức trung gian đạt 100%.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, Đảng bộ Công ty đã không ngừng  đổi mới nâng cao chất lượng học tập và quán triệt nghị quyết; triển khai có hiệu quả việc thực hiện Bộ tiêu chí “Người công nhân ngành điện Thành phố mang tên Bác”, việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng khen thưởng, biểu dương nhiều tấm gương điển hình học tập tốt.

Công tác tổ chức cán bộ luôn được đảng bộ coi trọng; chủ động xây dựng kế hoạch, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đội ngũ, chú trọng phát triển đảng viên trong độ tuổi đoàn thành niên và là đoàn viên ưu tú. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ phát triển được 16/15 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Cao Nguyệt Anh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và tập thể người lao động công ty đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020– 2025, Đảng bộ Công ty cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn hệ thống chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm. Chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực thực tiễn cho các cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng. Lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Song song đó, tiếp tục hiện đại hóa lưới điện; nâng cao năng lực quản lý vận hành; đầu tư hiệu quả, đồng bộ kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng điện và dịch vụ chăm sóc khách hàng theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp công nghệ số; nâng cao ý thức sử dụng năng lượng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 05 đồng chí và bầu 06 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Tân Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đưa tin: Văn Thảo