Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Sự hài lòng đối với dịch vụ của ngành điện lực tăng

Ngày đăng: 29/02/2020


Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty điện lực Bình Chánh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/2, Đảng bộ Công ty điện lực Bình Chánh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đồng chí Phạm Quốc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Điện lực TPHCM.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty điện lực Bình Chánh cho biết, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu hàng năm. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019 đã được thực hiện tốt và cải thiện đáng kể so với năm 2015, cụ thể: Về độ tin cậy lưới điện: SAIFI từ 10,78 lần giảm xuống còn 0,98 lần; SAIDI từ 1.341,04 phút giảm còn 92,33; sự cố lưới điện từ 55 vụ/năm giảm còn 16 vụ; Điểm hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của Điện lực trong năm 2019 là 8,86 điểm cao hơn 0,2 điểm so với chỉ tiêu Tổng công ty giao là 8,66 điểm và tăng đáng kể so với năm 2015 là 7,74 điểm; Tỷ lệ thu không dùng tiền mặt là 99,27% về khách hàng, và đạt mức 99,7% về số tiền.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Chánh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác xây dựng Đảng; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên được 17 đồng chí (vượt 13% so với chỉ tiêu là 15 đồng chí); thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ... góp phần thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thi nhấn mạnh chủ đề của nhiệm kỳ là "Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Chánh trong sạch, vững mạnh. Nghĩ lớn, hành động nhanh, ngay từ những việc nhỏ nhất. Lãnh đạo, xây dựng Công ty Điện lực Bình Chánh phát triển bền vững và ngang tầm với các công ty điện lực tốp đầu của ngành điện Việt Nam".

Cạnh đó, Đảng bộ cũng đề ra mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới, đó là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất tốt, hết lòng, hết sức phục vụ khách hàng; Đảm bảo cung ứng điện năng đầy đủ, chất lượng, tin cậy và có dự phòng, để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh;...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quốc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ cùng toàn thể đội ngũ đảng viên, cán bộ, CNVC - LĐ của Công ty điện lực Bình Chánh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được.

Thống nhất với nội dung đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Chánh, đồng chí Phạm Quốc Bảo lưu ý Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để xây dựng Đảng bộ Công ty và các chi bộ trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo của cấp ủy, bí thư cấp ủy cần tăng cường hơn nữa vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị. Đối với lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn thì tập trung đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại trong công tác chuyên môn. Đặc biệt chú trọng đề ra các giải pháp để đảm bảo thực hiện đạt một số chỉ tiêu trọng tâm như: tổn thất điện năng, tiết kiệm điện, độ tin cậy lưới điện, điểm hài lòng của khách hàng.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty điện lực Bình Chánh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí.

Đưa tin: Hương Thảo