Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

BÁC HỒ VỚI MÙA XUÂN THÀNH LẬP ĐẢNG

Ngày đăng: 03/02/2020

Vạn vật khởi đầu từ mùa xuân, mùa xuân của đất nước Việt Nam độc lập, tự do khởi đầu từ mùa xuân ấy – mùa xuân thành lập Đảng 1930. Cuối năm 1929, nhận được liên lạc của Đảng, Bác Hồ đã từ một vùng quê ở Thái Lan, đáp xe lửa đi Băng Cốc, rồi từ đó đi tàu thủy đến Xinh-ga-po. Tại đây người chuyển sang một con tàu khác đi Hồng Công. Bác đã quyết định họp hội nghị thành lập Đảng vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Và thế là ngày 3-2-1930, đúng ngày mùng 5 Tết Canh Ngọ, hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp tại Cửu Long (Trung Quốc) dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Đảng ra đời đã đánh dấu một bước ngoặc lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Chỉ với 15 năm ra đời,  Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân cả nước vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa thành công, giành lại nền độc lập, tự do, đưa đất nước thoát khỏi 80 năm sống trong vòng nô lệ của chế độ thực dân xâm lược Pháp. Từ tháng Tám mùa thu lịch sử ấy, hết thảy người dân Việt Nam gọi ngày 2-9 là Tết Độc lập với một tình cảm thiêng liêng ghi nhớ công ơn trời biển của Đảng ta, của Bác Hồ kính yêu.

Sau khi tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến thần thánh chín năm chống thực dân Pháp, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. 21 năm ròng rã, với bao mất mát hi sinh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đánh đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi bờ cõi. Mùa xuân năm 1975, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa lại cho dân tộc một mùa xuân mới tươi đẹp nhất trong lịch sử.

Thực tiễn lịch sử 90 năm qua của cách mạng Việt Nam đã khẳng định mối liên hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Mối liên hệ đó đã không ngừng được củng cố, tăng cường qua mọi giai đoạn của cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vô cùng to lớn, những thành tựu có ý nghĩa lịch sử chính là nhờ gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết, tập hợp, phát huy được sức mạnh của toàn dân. Đây là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 90 năm qua, là cội nguồn của sức mạnh Việt Nam.

Đảng ra đời vào mùa Xuân năm 1930, và Đảng đã đem về cho dân tộc ta những mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và ước vọng. Một mùa Xuân mới với chan chứa niềm tin và hy vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước tiếp tục vượt qua gian khó, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã được Nghị quyết Đại hội XII đề ra, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Mừng Đảng, mừng xuân, với niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tổng công ty Điện lực TPHCM ra sức lao động, học tập, sáng tạo trong công tác, khắc phục mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 để mãi xứng đáng là Đơn vị anh hùng, danh hiệu cao quý mà Nhà nước đã trao tặng.

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan