Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

EVNHCMC: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng: 03/02/2020

Sáng 3/2, tại Hội trường Tổng công ty, Đảng ủy EVNHCMC đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) với sự tham dự của toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty và các đảng viên thuộc các đơn vị trực thuộc qua các đầu cầu trực tuyến.

Hội nghị đã được lắng nghe Tiến sĩ Ngô Quang Định – Nguyên Phó Trưởng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM ôn lại lịch sử ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng nhau ôn lại những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Trong bài nói chuyện của mình, Tiến sĩ Ngô Quang Định cũng đã nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân, ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam cũng chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên, người lao động về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng, đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Làm cho toàn thể CNVC-LĐ trong Tổng công ty luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng ủy Tổng công ty đã đề ra.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty đã trao thưởng cho 10 cá nhân và 03 tập thể đã đạt giải cao trong cuộc thi viết cảm nhận “Ngày tôi vào Đảng”. 

 

Đưa tin: Hương Thảo /Ảnh: Chi Lan