Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

EVNHCMC : thông tin về sự cố tai nạn điện tại trạm biến áp của khách hàng

Ngày đăng: 31/12/2019

Đưa tin: EVNHCMC