Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng: 30/12/2019

Sáng ngày 27/12/2019, tại Hội trường Tổng công ty Điện lực TPHCM, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Văn Phước – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Trong năm 2019, Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm; thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện với chất lượng ngày càng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố. Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày một nâng cao, đáp ứng 100% dịch vụ trực tuyến mức độ 4 đối với 19/19 loại hình dịch vụ điện, điểm đánh giá hài lòng khách hàng tăng cao đạt 8,66 điểm (tăng 0,33 điểm so với năm 2018); thời gian giải quyết cấp điện qua trạm biến áp chuyên dùng trung bình là 2,62 ngày (rút ngắn 0,5 ngày so với năm 2018)... Nhiều chỉ tiêu thực hiện về đích sớm so với lộ trình đến 2020 như: tổn thất điện năng, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, dịch vụ trực tuyến cấp độ 4, tự động hóa lưới điện, năng suất lao động,… góp phần hoàn thành vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tốt, các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên được cấp ủy, lãnh đao chuyên môn các cấp quan tâm thực hiện. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, nội dung phong phú và đa dạng (tổ chức thành công các phong trào thi đua yêu nước, công trình thanh niên, phát huy tốt tính xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng hình ảnh và uy tín của người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác).

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2019, Tổng công ty đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Lê Văn Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã chỉ ra những hạn chế, yêu cầu các cấp ủy đơn vị tập trung khắc phục. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các đơn vị sớm xây dựng kế hoạch, chương trình để thực hiện tốt chủ đề năm 2020: “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”, triển khai thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, 85 chỉ tiêu. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty lưu ý cấp ủy các đơn vị tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết, thống nhất, đảm bảo sự bình đẳng, minh bạch; thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra; xây dựng cơ chế khuyến khích cho các tổ chức đoàn thể tham gia góp ý, phản biện. Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ và thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 vào tất cả các lĩnh vực hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và năng lực quản trị doanh nghiệp

Đồng chí Lê Văn Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu chỉ đạo

 

 

 

Các đồng chí Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với các gương điển hình dân vận khéo

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan