Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày đăng: 25/12/2019

Sáng 25/12/2019, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã được trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Báo cáo tham luận tại hội nghị, ông Phạm Quốc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết, Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao, trong đó một số chỉ tiêu đã về đích sớm 1-2 năm so với lộ trình kế hoạch 5 năm 2016-2020. Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh với sản lượng điện thương phẩm gần 26.1 tỷ kWh, tăng 6,8% so với năm 2018. Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện về đích sớm 02 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020, với số lần mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIFI) giảm còn dưới 0,8 lần/năm, thời gian mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIDI) giảm còn dưới 60 phút/năm. Tổn thất điện năng giảm còn 3,45%, thấp hơn 0,33% so với năm 2018, về đích sớm 1 năm so với chỉ tiêu EVN giao theo lộ trình đến năm 2020.

Tổng công ty cũng đã về đích sớm từ 01-02 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020 về tự động hóa hệ thống điện. Cụ thể, từ năm 2018 đã đạt 100% TBA 110kV (54/54 trạm) vận hành hiệu quả theo mô hình điều khiển từ xa/không người trực; Năm 2019, đạt 100% lưới điện trung thế 22kV (770/770 tuyến) được giám sát, điều khiển từ xa Mini SCADA (tự động hóa cấp độ 1).

Tổng công ty đã cung cấp 100% dịch vụ trực tuyến cho 19 loại hình dịch vụ đến khách hàng sử dụng điện từ năm 2018. Tháng 12/2019 đã hoàn thành việc cung cấp 9 loại hình dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, tỷ lệ giải quyết dịch vụ trực tuyến đã đạt sấp sỉ 100%, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 99%.

Tổng công ty đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác cấp điện cho khách hàng, góp phần cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam trong bảng xếp hạng đánh giá hàng năm của tổ chức Doing Business – điểm DTF (điểm số quy đổi đo lường chỉ số môi trường kinh doanh). Trong 6 năm 2013 – 2019, qua kết quả đánh giá tại TPHCM, chỉ số tiếp cận điện năng đã tăng 129 bậc, xếp thứ 27/190 quốc gia và xếp thứ 4 trong khu vực ASEAN, về đích sớm 2 năm so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Điểm hài lòng của khách hàng đạt 8,66/10 điểm, tăng 0,33 điểm so với năm 2018.

Tổng công ty đã triển khai Đề án nghiên cứu, phát triển ứng dụng CMCN lần thứ 4 đạt tiến độ và chất lượng 06/06 nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Tổng công ty đang thực hiện 10 nhiệm vụ ứng dụng CMCN 4.0 vào hoạt động SXKD của Tổng công ty và mang lại hiệu quả ứng dụng cao.

Trong công tác quản trị nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, Tổng công đã về đích sớm 01 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020. Cụ thể, đến cuối năm 2019, năng suất lao động (NSLĐ) toàn Tổng công ty đạt 4,54 triệu kWh/lao động và 442 khách hàng/lao động, đạt vượt kế hoạch EVN giao năm 2020 theo lộ trình 5 năm 2016-2020.

Với các kết quả nổi bật như trên, EVNHCMC đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2019.

Đưa tin: Việt Anh /Ảnh: Nguyễn Đắc Cường