Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

EVNHCMC cung cấp 12 dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày đăng: 25/12/2019

Từ ngày 24/12/2019, cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã chính thức cung cấp 12 dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công quốc gia www.dichvucong.gov.vn

Các dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công bao gồm: (1) Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; (2) Cấp điện mới mới từ lưới điện hạ áp; (3) Thanh toán tiền điện, (4) Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha; (5) Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; (6) Thay đổi mục đích sử dụng điện; (7) Thay đổi định mức sử dụng điện; (8) Thay đổi chủ thể Hợp đồng mua bán điện; (9) Thay đổi thông tin đã đăng ký; (10) Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; (11) Gia hạn Hợp đồng mua bán điện; (12) Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện.

Với các dịch vụ này, khi người dân đăng ký qua cổng dịch vụ công, thông tin đăng ký được chuyển tức thời về các công ty điện lực để tiếp nhận và xử lý nhanh chóng cho khách hàng sử dụng điện. Mọi hồ sơ, thủ tục của khách hàng sẽ được đơn giản hóa và thuận tiện, nhờ đó giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các giao dịch, đồng thời có thể giám sát quá trình thực hiện và đánh giá, phản ánh về các việc cung cấp dịch vụ của các Công ty Điện lực.

Đưa tin: EVNHCMC