Điểm báo và Phản hồi

Công ty Điện lực Thủ Thiêm phúc đáp kết quả xử lý hoàn tất tồn tại bài báo phản ánh số ra ngày 26/11/2019

Ngày đăng: 19/12/2019

Đưa tin: EVNHCMC