Tin Tổng Công Ty

LỚP TẬP HUẤN KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC NĂM 2019

Ngày đăng: 17/12/2019

Trong các ngày từ 25 - 28/11/2019, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM tổ chức khóa tập huấn, sát hạch và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực năm 2019 cho các Kiểm tra viên điện lực trực thuộc Tổng công ty.

Khóa học này rất quan trọng đối với các Kiểm tra viên điện lực, ngoài việc đảm bảo đúng quy định về thời hạn tập huấn, sát hạch và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực tại Điều 10 của Thông tư số 27/2013/BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hoạt động mua bán điện, các Kiểm tra viên điện lực còn được cập nhật các quy định mới thuộc hệ thống văn bản pháp luật hiện hành có liên quan và được trao đổi trực tiếp các vướng mắc trong công tác kiểm tra, lập, xử lý biên bản kiểm tra sử dụng điện và biên bản vi phạm hành chính.

Đưa tin: Nguyễn Đức Lê - Ban KTTT