Văn hóa EVNHCMC

Bài hát “Bản tình ca ngành Điện” là Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ngày đăng: 02/12/2019

Vừa qua, Hội đồng thành viên đã ban hành Nghị quyết số 508/NQ-HĐTV ngày 11/10/2019 lựa chọn tác phẩm âm nhạc “Bản tình ca ngành Điện” do nhạc sỹ Đào Hữu Thi sáng tác làm Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Theo  đó, Tập đoàn đã ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả số 206/HĐCNQTG/EVN ngày 11/11/2019 với nhạc sỹ Đào Hữu Thi để sử dụng và khai thác quyền tác giả đối với tác phẩm theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, sử dụng và triển khai phổ biến rộng rãi đến cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn.

Bài hát “Bản tình ca ngành Điện” là Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam & áp dụng trong phạm vi Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Bài ca truyền thống bắt buộc sử dụng trong các các chương trình văn nghệ thuộc các buổi lễ, các hoạt động, sự kiện kỷ niệm của Tập đoàn và các đơn vị.

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam