Điểm báo và Phản hồi

Công ty Điện lực Tân Phú : Trả lời phản ánh tại hộp thư Trang bạn đọc của Báo Thanh niên ra ngày thứ Bảy 23.11.2019 và thứ Hai 25.11.2019

Ngày đăng: 02/12/2019
Đưa tin: EVNHCMC