Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Hội nghị quán triệt Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”

Ngày đăng: 07/11/2019

Chiều ngày 07/11/2019, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TCT, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT, Cấp ủy cơ sở, Bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Hồng Kỳ - Phó Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy trình bày những nội dung cơ bản và những điểm quan trọng trong Quy định số 126-QĐ/TW và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị; gồm 06 chương, 25 điều, với các nội dung chính như việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; việc xem xét người vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu; kết nạp vào Đảng và bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài; tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Cao Nguyệt Anh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCT đề nghị cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương đến tất cả đảng viên tại đơn vị; kiểm tra, rà soát công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng quy định.


 

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan