Tin Tổng Công Ty

Gần 1,6 triệu người thuê nhà được hưởng giá bán điện đúng quy định.

Ngày đăng: 16/10/2019

Trong thời gian qua, để đảm bảo công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở được sử dụng điện theo đúng giá điện quy định, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về quyền được hưởng giá bán điện sinh hoạt cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở. Niêm yết công khai “Hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở” tại các địa điểm giao dịch với khách hàng, tại Website Chăm sóc khách hàng, Khu chế xuất, Khu công nghiệp, khu vực tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp, các trường học tập trung sinh viên. Phối hợp với địa phương tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác áp giá bán điện tại các địa điểm cho thuê nhà. Phối hợp với địa phương, thường xuyên rà soát, thống kê số liệu về số lượng nhà cho thuê, số lượng phòng, số lượng người thuê, để theo dõi.

Đến nay, Tổng công ty đã phối hợp hơn 67.000 chủ nhà trọ ký cam kết bán điện đúng giá quy định và đã có gần 1,6 triệu người được hưởng giá bán điện đúng quy định của Nhà nước.

Đưa tin: Đỗ Mạnh Cường