Tin Tổng Công Ty

Tăng cường kiểm tra an toàn điện tại khu vực úng ngập

Ngày đăng: 08/10/2019

Để chủ động phòng, chống, ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trong mọi trường hợp, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng tại các khu vực có bố trí công trình điện, Tổng công ty Điện lực TP.HCM yêu cầu các đơn vị thành viên tăng cường công tác kiểm tra lưới điện tại những vị trí có khả năng ngập cao trên địa bàn khi triều cường lên cao hoặc khi xảy ra mưa kéo dài với cường độ lớn; cử nhân viên đến ngay các khu vực có nguy cơ ngập úng trên địa bàn quản lý, trường hợp phát hiện có nguy cơ mất an toàn, phải cô lập ngay các bộ phận, hạng mục công trình điện có khả năng bị ngập hoặc mất an toàn. Tăng cường kiểm tra, lập phương án khắc phục ngay các tồn tại (nếu có) của trụ, trạm, tủ điện,… tại các vị trí, khu vực thường xuyên bị ngập nước; chủ động phối hợp với UBND các quận/huyện chấn chỉnh triệt để, xử lý nghiêm tình trạng người dân có hành vi vi phạm về bảo vệ an toàn công trình điện, trạm điện (sử dụng các trạm điện, tủ điện bày bán hàng hóa, phục vụ sinh hoạt,…) Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng, chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi.

Đưa tin: Đỗ Mạnh Cường