Tin Tổng Công Ty

6 kỹ sư của EVNHCMC nhận Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Ngày đăng: 13/09/2019

Sáng ngày 11/9/2019, tại Hội nghị thường niên lần thứ 37 của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (CAFEO 37), 6 kỹ sư của Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã nhận Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.

Hội nghị thường niên lần thứ 37 của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (CAFEO 37) được tổ chức từ ngày 11 đến 14/9/2019, tại Jakarta, thủ đô của Indonesia.

Tại Hội nghị lần này, 7 kỹ sư Việt Nam được Hội đồng Đăng bạ Kỹ sư Chuyên nghiệp ASEAN phê chuẩn công nhận là kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, trong đó có 6 người là các kỹ sư của Tổng công ty Điện lực TPHCM. Trong số đó, đặc biệt có một nữ kỹ sư là chị Kiều Thị Xuân Thảo, chuyên viên Ban quản lý dự án lưới điện TPHCM, trực thuộc EVNHCMC.

Đăng bạ kỹ sư ASEAN là một trong những chương trình của Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Điện lực TPHCM giai đoạn 2016-2020. Tổng công ty đã tổ chức đào tạo, bồi huấn và tạo điều kiện để các kỹ sư tham gia các dự án quan trọng, qua đó nâng cao năng lực, trình độ và kinh nghiệm, hội đủ điều kiện để được Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN phê chuẩn công nhận là kỹ sư ASEAN.

Năm 2019, Tổng công ty Điện lực TPHCM có 70 kỹ sư được công nhận là kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN. 64 kỹ sư khác sẽ nhận chứng nhận tại Việt Nam trong thời gian tới đây.Đưa tin: Việt Anh