Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC: Sắp xếp, tái cơ cấu và bổ nhiệm cán bộ

Ngày đăng: 01/09/2019

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã có một số quyết định về việc sắp xếp, tái cơ cấu và bổ nhiệm cán bộ. Đồng thời, Tổng công ty cũng có quyết định bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo của các đơn vị thành viên.

Cụ thể, Tổng công ty đã có quyết định thành lập lại Ban Kế hoạch Tổng công ty trên cơ sở sáp nhập Ban Vật tư với Ban Kế hoạch, kể từ ngày 26/8/2019. Ông Trần Thế Tài, nguyên Trưởng Ban Vật tư được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty. Các ông Lê Thanh Điệp và Trần Quốc Thắng được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban.

Cũng trong thời gian này, Tổng công ty đã có các quyết định bổ nhiệm bà Phan Ngọc Gấm, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty Điện lực Thủ Đức làm Kế toán trưởng Công ty; bổ nhiệm ông Võ Văn Ty, Trưởng phòng công nghệ phần mềm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực TPHCM.

Một số hình ảnh:


Ông Phạm Quốc Bảo - Tổng giám đốc Tổng công ty trao quyết định thành lập lại Ban Kế hoạch
cho Trưởng ban Kế hoạch và 02 Phó ban Kế hoạch là 
Ông Trần Thế Tài nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty; 
Ông Lê Thanh Điệp nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty; 
​Ông Trần Quốc Thắng nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty.


Các lãnh đạo của Ban đã phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận quyết định

 

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Điện lực Thủ Đức cho bà Phan Ngọc Gấm,
và 
Phó Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin cho ông Võ Văn Ty.

Đưa tin: Chi Lan