Điểm báo và Phản hồi

Công ty Điện lực Chợ Lớn: phúc đáp việc bó cáp viễn thông tại hẻm 27 và 28 đường Trần Tuấn Khải P5, Q5 - TPHCM thòng xuống quá thấp, giăng ngang trước cửa nhà dân theo Báo Thanh Niên đăng ngày 08/8/2019

Ngày đăng: 17/08/2019

Đưa tin: EVNHCMC